دسته‌بندی نشده

جزئیات مربوط به تخصیص – اعمال نرخ پرداخت در زمان های مختلف

تا اینجای کار ما در مایکروسافت پروجکت، برای ساعات کاری که برای منابع پروژه در نظر گرفتیم یک هزینه ثابت در نظر گرفتیم. اما گاهی پرداخت های ما از این قاعده خارج می شوند. یعنی می بایست فکر ساعات غیر ساعات کاری ای که تعریف کرده ایم نیز باشیم. برای مثال عوامل انسانی کار که جزو منابع ما هستند، مجبور می شوند برای رسیدن به زمان بندی پروژه اضافه کاری کنند. به همین منظور خارج از ساعات کاری نیز برای آنان می بایست هزینه ای را متحمل شویم. اما مایکروسافت پروجکت زمانی را هم پیش بینی کرده که در آن جدای اینکه دستمزد ساعت کاری تفاوت دارد، دستمزد برای اضافه کاری نیز تفاوت خواهد داشت.

مایکروسافت پروجکت یا MSP این نکته را مد نظر قرار داده و برای اعمال این کار راه آسانی همانند سایر موارد مربوط به تخصیص در اختیار ما قرار می دهد. در مایکروسافت پراجکت برای هر پنج Cost Rate منابع در زمان های مختلف می توانیم 25 مبنای پرداخت اختصاص دهیم.

MSP learning- Functional 4 Beginner - Part 10.jpg

برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم :

1.  از منوی View گزینه Resource Sheet را انتخاب می کنیم.

2.  در ستون Resource Name منبع خود را انتخاب و با راست کلیک و انتخاب Information به پنجره Assignment Information می رویم.

3. در برگه Cost در سلول اول Effective Date را می بینیم. که قاعدتا مربوط جدول A است. در این ستون تاریخ مورد نظر برای اعمال تغییر نرخ پرداخت را وارد می کنیم.

4. در دومین سلول Standard Rate را مشاهده می کنیم که هم به صورت درصدی از مبلغ قبلی است که عرفا برای هر ساعت اضافه کار 20 درصد به مبلغ ساعات کاری قبل اضافه می شود، و هم می توانیم مبلغ جدید را وارد کنیم.

5. ستون مربوط به اضافه کاری و … را نیز به دلخواه و یا با توجه به پروژه اتان پر کنید.

6. سپس Ok کرده تا مایروسافت پروجکت تغییرات را ثبت و از پنجره خارج شود.

از این پس بر طبق روش اعلامی ما پرداخت ها برای منابع صورت می گیرند. 

جزئیات مربوط به تخصیص – اعمال نرخ های متفاوت پرداخت برای منبع

اکنون به وارد نمودن نرخ پرداخت متفاوت برای منبع می پردازیم. دقت کنید که این عمل در ادامه اعمال نرخ هزینه متفاوت برای یک منبع است و نحوه اعمال آن را تعیین می کند.

نرخ پرداخت برای منابع مختلف نیز قاعدتا پنج گزینه قبل را دارد. برای درک این موضوع تصور کنید دستیار گچ کار می تواند یک یا چند روز به جای دستیار بتون ریز کار کند. ولی نرخ هزینه این دو دستیار با یکدیگر متفاوت خواهد بود. برای اعمال این دو مقدار هزینه متفاوت باید به جدول Cost Rate برویم. سپس پس از آن که منبعی را به فعالیتی اختصاص دادیم، نوع پرداخت را در هر فعالیت به طور مجزا اعمال می کنیم.

MSP learning- Functional 4 Beginner - Part 9.jpg

به ترتیب زیر این کار را انجام می دهیم :

1. از منوی View روی Resource Sheet کلیک می کنیم.

2. در این نما منبع مورد نظر را انتخاب و با راست کلیک بر روی آن و انتخاب Information به Resource Information می رویم.

3. به سربرگ Cost بروید، در Cost Rate Table برگه B را انتخاب کنید.

4. عدد پیش فرض مایکروسافت پروژه h/0.00$ در ستون Standard Rate را انتخاب و سپس مقدار دلخواه با توجه به پروژه را وارد می کنیم.

5. در Overtime Field ( مبنای اضافه کاری ) عدد دلخواه را وارد و ثبت کنید.

6.  OK کنید تا تغییرات ثبت و پنجره بسته شود.

ذکر این نکته شاید الزامی باشد که در کشوری چون ایران اگر مواردی چون هزینه را قبل از پروژه وارد کنیم نیاز به به روز رسانی زیادی خواهیم داشت. لذا معمولا از این کار صرفه نظر می کنند. 

جزئیات مربوط به تخصیص – اعمال نرخ های متفاوت هزینه

در ادامه مباحث مربوط به تخصیص ها به به اعمال نرخ های هزینه ای متفاوت برای تخصیص ها می پردازیم. در مایکروسافت پروجکت برای هر منبع از پنج نرخ پرداخت دستمزد استفاده نمود. با این کار نرخ پرداخت های متفاوتی را برای تخصیص های مختلف اعمال خواهیم کرد. مایکروسافت پروژه به صورتپیش فرض نرخ پرداخت A را برای تخصیص هزینه ها استفاده می کند. اما از آدرس زیر می توانیم چهار جدول نرخ دیگر را برای تخصیص ها به کار ببریم.

MSP learning- Functional 4 Beginner - Part 8.jpg

به ترتیب :

1. به منوی View رفته و از آن جا Task Usage را انتخاب کنید.

2. در این منو ID منبعی را که می خواهید انتخاب کنید.

3. از Tables جدول هزینه ( Cost ) را برای نمایش انتخاب کنید. ( به ستون Total Cost در نمای Task Usage دقت کنید. )

4. با راست کلیک بر روی منبع مورد نظر Assignment Information را انتخاب و به سربرگ General بروید.

5. پایین در کادر Cost Rate Table هر کدام از جداول هزینه را می توانید انتخاب کنید.

6. Ok کنید تا Assign Info بسته و تغییرات اعمال گردند.​

جزئیات مربوط به تخصیص – اعمال هم ریختی رو تخصیص

در ادامه پست دیروز، امروز به سایر ویژگی های نرم افزار مایکروسافت پروجکت در مبحث تخصیص ها می پردازیم. در مایکروسافت پراجکت، در نماهای Resource Usage و Task Usage می توان چگونگی توزیع زمان بندی کار منبع روی فعالیت ها را ببینید. همچنین جزئیاتی چون مقادیر ساعت کار روی هر منبع نیز نمایش داده می شود که قابل تغییر توسط کاربر است. برای این تغییر دو راه داریم.

اول این که در مایکروسافت پروجکت به صورت مستقیم در این نماها مقادیر تخصیص یافته را در Timescale تغییر دهیم.

دوم آن که یک Contour پیش فرض برای هر تخصیص تعریف کنیم. ( این Contour ها معمولا با الگوی گرافیکی توزیع کار را نمایش می دهند. مثلا Contour زنگوله ای ( اگر زمان انجام را در روزهای مختلف به ترتیب بنویسیم شکل آن شبیه یک زنگوله خواهد بود. ) ابتدا و انتهای تخصیص کار کمتر و در میانه تخصیص بیشترین حجم کار را در نظر می گیرد. )

جهت ایجاد Contour فعالیت مورد نظر را انتخاب و ID آن را باز کرده و منبع مورد نظر را انتخاب کنیم. مایکروسافت پروجکت به طور طبیعی به طور یکسان روزی 8 ساعت از تمامی منابع را به آن فعالیت اختصاص می دهد. این تخصیص از نوع هم ریختی Flat است. فرض کنید می خواهیم یک هم ریختی Back Load ایجاد کنیم. همانند عکس پست قبل به Assign Information رفته و در سربرگ General از کادر Work Contour گزینه Back Load را انتخاب و Ok می کنیم. مایکروسافت پروجکت همریختی Back Loaded را برای این منبع تخصیص یافته اعمال می کند و یک نماد Contour در کنار منبع قرار می دهد.

MSP learning- Functional 4 Beginner - Part 7.jpg

در به کار گیری یکی از این دو روش این نکته را باید مد نظر قرار دهیم که چه نیازی برای پایان دادن به کار داریم. مثلا اگر فعالیتی در زمان تعیین شده اش دارای شیب رو به بالا باشد به جای کاربرد دستی بهتر است از Back Loaded که دقت بیشتری دارد استفاده کنیم. ( در کل محاسبات مایکروسافت پروجکت دقت بسیار خوبی دارند. )