پیگیری زمانی واحد های کاری در نرم افزار جیرا ( jira )

ویژگی time tracking در نرم افزار جیرا ( jira )

زمان از مهم ترین فاکتور های موجود در کسب و کار های امروزی است بنابراین در انجام هر فرآیند کاری نیز پیگیری زمانی امری مهم و حیاتی است. جیرا ( jira ) با ویژگی time tracking این امکان را به شما می دهد تا یک برآورد زمانی از فرآیند کاری و وظایف موجود را در اختیار داشته باشید.
از آنجایی که issue ها معمولا واحدی از کار را ارائه می کنند که می توان بر روی آن کار کرد ، منطقی است که کاربران زمانی را که برای کار کردن روی آن صرف کرده اند را ثبت کنند. شما می توانید یک تخمین برای مقدار کار مورد نیاز برای تکمیل یک issue مشخص کنید و جیرا قادر است به شما کمک کند تا فرایند ها را پیگری کنید. جیرا ( jira ) اطلاعات time tracking یک issue را در پنل time tracking در سمت راست صفحه نمایش می دهد.

• Estimated: براورد اولیه میزان کار مورد نیاز برای تکمیل issue را نشان می دهد.

• Remaining : زمان باقی مانده برای issue تا تکمیل شدن را نشان می دهد.این مورد به صورت خودکار توسط جیرا ( jira ) بر پایه براورد اولیه و مجموع زمان وارد شده توسط کاربر محاسبه می شود.

• Logged : مجموع زمان ثبت شده برای تمام کاربرانی که روی این issue کار می کنند را نشان می دهد.